GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu chi tiết theo mẫu dưới đây để được giải đáp thắc mắc của bạn!

Phòng thí nghiệm LAS XD 1677

Danh mục:

Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và xây dựng được thành lập theo quyết định của hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN GEOVIETNAM ngày 23 tháng 2 năm 2017; được quyết định của Bộ trưởng Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường số 85/GCN-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2017 chứng nhận đủ điều kiện hoạt đông thí nghiệm chuyên ngày xây dựng cho Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và xây dựng, mã số LAS-XD 1677.

Chức năng và nhiệm vụ: 

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực địa chất, địa chất thủy văn, đo đạc địa hình, thực hiện các giải pháp xử lý nền móng, xử lý mội trường (rắn-lỏng-khí).

Khảo sát, thiết kế, tư vấn, thẩm định xây dựng - dân dụng - giao thông, quan trắc biến dạng lún, xác định nguyên nhân sự cố công trình.

Kiểm tra thử nghiệm chất lượng vật tư, hạng mục công trình trong phòng và hiện trường theo tiêu chuẩn ASTM, TCVN, AASHTO…

1. Các thiết bị thí nghiệm trong phòng

2. Các thiết bị thí nghiệm hiện trường

The Course Curriculam
The Frit Stemp

noi dung

The Frit Stemp

noi dung

The Frit Stemp

noi dung

The Frit Stemp

noi dung

The Frit Stemp

noi dung

X

Nhập thông tin để được tư vấn