CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

CHỨNG CHỈ

Năng lực hoạt động xây dựng

CHỨNG CHỈ

Năng lực hoạt động xây dựng

HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

Với mục tiêu chất lượng là trên hết, GeoVietnam đã áp dụng tiêu chuẩn ISO vào công tác quản lý chất lượng ngay từ những dự án đầu tiên. Chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất do chủ đâu tư yêu cầu.

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực GEO VietNam Download