Xử lý nền đất yếu bằng cọc PCC

NGUYÊN LÝ
- Rung và hạ ống vách lõi kép  vào nền đến độ sâu thiết kế.
- Đổ bê tông vào ống, sau đó rung và rút ống vách dần lên để hình thành cọc.
ƯU ĐIỂM CHÍNH

- Đường kính lớn (1.0 - 1.5 m), chiều dài thành cọc > 0.12 m
- Khoảng cách cọc từ 2.5 D - 4 D, Chiều sâu hạ cọc lớn (>25 m).
- Không dùng cốt thép, bê tông thường dùng B20 trở lên.
- Sức chịu tải lớn, độ ổn định tổng thể cao.
- Công nghệ thi công đơn giản.
- Chất lượng cọc cũng như việc kiểm soát và giám sát chất lượng cọc dễ dàng, có độ tin cậy rất cao.
- Giá thành cạnh tranh.
- Thời gian thi công nhanh.
- Độ lún dư của nền sau xử lý bằng cọc PCC là rất nhỏ.
- Tiêu chuẩn thiết kế thi công, nghiệm thu đã ban hành.