Xử lý nền bằng trụ xi măng đất

NGUYÊN LÝ
Trụ xi măng đất hình chữ T thi công bằng đầu trộn hai chiều là một giải pháp thi công mới về xử lý nền đất yếu do Đại học Đông Nam và công ty TNHH kỹ thuật cọc trộn Lộc Đình, Nam Kinh nghiên cứu thành công. Giải pháp thi công này đã khắc phục được những khuyết điểm của trụ xi măng đất thông thường với phương pháp thi công hoàn toàn mới, huy động được khả năng làm việc của các lớp đất  tốt.

Công nghệ này đã được Cục bản quyền quốc gia Cộng hòa nhân dân Trung hoa cấp bản quyền sở hữu trí tuệ


MỘT SỐ ƯU ĐIỂM CHÍNH:
+ Nâng cao chất lượng trộn, cường độ vật liệu cải thiện rõ rệt
+ Có thể thay đổi đường kính để tận dụng khả năng làm việc của các lớp đất tốt nâng cao hiệu suất sử dụng
+ Kiểm soát chất lượng thi công tốt
+ Công nghệ thi công đơn giản

QUY TRÌNH THI CÔNG CÔNG NGHỆ