Thi công các công trình công nghiệp

    Với các dự án công nghiệp, GeoVietnam sẽ là những người đến đầu tiên (Khảo sát địa chất, thiết kế -> Thi công San lấp, xử lý nền, thi công phần móng) và là những người đi cuối cùng (Thi công kết cấu và hoàn thiện)

    Chúng tôi đã đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất như: đội ngũ giám đốc dự án, chỉ huy trưởng và kỹ sư công trường, trang thiết bị, máy móc, phòng thí nghiệm… để đáp và đảm bảo được những tiến độ, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng thi công khắt khe nhất.

Một số dự án tiêu biểu:

  • Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
  • Nhà máy xử lý Khí Cà Mau.
  • Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
  • Nhà máy Nhà máy Luxshare – ICT
  • Nhà máy lốp cao su Bridgestone
  • Nhà máy TAMADA Việt Nam...