Tổ hợp Hóa Dầu Miền Nam

Chủ đầu tư Tập đoàn SCG (Thái Lan)
Nhà thầu thi công Thầu chính POSCO E&C
Giá trị thực hiện 60 tỷ đồng
Quy mô 350 ha
Vị trí dự án Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
GeoVietnam triển khai Thi xông xử lý nền bằng PVD, Quan trắc trong giai đoạn xử lý nền