Ngày 23/07/2020

Thông báo thay đổi tên công ty Cổ phần GEOVIETNAM

GEOVIETNAM xin gửi tới Quý đối tác thông báo về việc đổi tên công ty từ: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật Việt Nam (viết tắt là GeoVietnam) thành tên mới: Công ty Cổ phần GEOVIETNAM (viết tắt là GeoVietnam).