Quan trắc địa kỹ thuật

 • Cung cấp, thi công lắp đặt, vận hành và tư vấn kỹ thuật cho các thiết bị quan trắc cũng là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty CP địa kỹ thuật Việt nam. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào một số thiết bị quan trắc sau:

  1. Thiết bị đo lún.
  Thiết bị đo lún theo từng lớp (Extensometer)
  Hình ảnh lắp đặt tại công trường  Bàn đo lún bề mặt


  2. Thiết bị chuyển vị nghiêng.


  3. Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng.


  4. Hệ thống đo tự động.