NHÀ MÁY TAMADA VIỆT NAM - KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ

Chủ đầu tư Tamada Vietnam Co., Ltd
Nhà thầu thi công Zenikata Corporation
Quy mô 2.4 ha
GeoVietnam triển khai Thi công xử lý nền toàn bộ nhà máy