Cung cấp và thi công màng HDPE cho Bãi thải xỉ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương (2x600MW)

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện lực Jaks
Nhà thầu thi công Thầu chính: Công ty Đông Hải 27-7
Quy mô Cung cấp và thi công màng chống thấm HDPE
Vị trí dự án Huyện Kinh Môn, Hải Dương
GeoVietnam triển khai Cung cấp và thi công màng chống thấm HDPE cho hạng mục bãi thải xỉ với khối lượng 60ha.