Cung cấp và thi công màng HDPE và màng GCL cho Bãi thải xỉ - Đê ngăn Bãi thải xỉ’’ Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)
Nhà thầu thi công GeoVietnam
Giá trị thực hiện 116 tỷ đồng
Quy mô Diện tích thi công 56ha bao gồm hai lớp màng GCL và HDPE
Vị trí dự án Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
GeoVietnam triển khai Cung cấp, thi công màng chống thấm HDPE và màng GCL cho hạng mục Bãi thải xỉ - Đê ngăn Bãi thải xỉ’’ tại dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

     GeoVietnam vinh dự được Chủ đầu tư và Tổng thầu lựa chọn là nhà thầu thi công hạng mục "Cung cấp, thi công màng chống thấm HDPE và màng GCL cho hạng mục Bãi thải xỉ - Đê ngăn Bãi thải xỉ’’ tại dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2". Đây là  hạng mục quan trọng cuối cùng của dự án để hoàn thành toàn bộ công tác thi công và chuyển sang giai đoạn đốt than của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (2x60MW).

   Để đảm bảo tiến độ, ngay sau ký hợp đồng GeoVietnam đã huy động nhân lực, thiết bị và vật tư phục vụ thi công. Mặc dù điều kiện thời tiết khó khăn, thường xuyên mưa lớn gây ngập cục bộ ảnh hưởng đến công tác thi công, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao độ Nhà thầu đã khắc phục khó khăn để thi công liên tục. Diện mạo Bãi thải xỉ đã dần hình thành cùng các hạng mục còn lại hướng tới ngày dự án chính thức vận hành.