GEOVIETNAM trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa

Ngày 19/06/2020, GEOVIETNAM vui mừng nhận được quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa với diện tích trúng thầu là 27.000 m2

Đây là bước đệm đầu tiên để GEOVIETNAM tham gia vào lĩnh vực đầu tư bất động sản đầy năng động và nhiều cơ hội.

TIN LIÊN QUAN

Khởi công khu công nghiệp Hựu Thạnh, tỉnh Long An

Khởi công khu công nghiệp Hựu Thạnh, tỉnh Long An

Thông báo thay đổi tên công ty Cổ phần GEOVIETNAM

Thông báo thay đổi tên công ty Cổ phần GEOVIETNAM