Dự án nhà máy xử lý nước thải Thành phố Huế

Chủ đầu tư UBND thành phố Huế
Nhà thầu thi công GEOVIETNAM
Quy mô 5ha
Vị trí dự án Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
GeoVietnam triển khai San lấp và xử lý nền toàn bộ dự án