Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (2x600MW)

Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
Nhà thầu thi công GeoVietnam
Giá trị thực hiện 40.7 tỷ đồng
Quy mô 35ha
Vị trí dự án Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
GeoVietnam triển khai Thi công xử lý nền khu vực bồn bể, sân phân phối, nhà hành chính