DỰ ÁN MỞ RỘNG KHO CHỨA BAO – NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU

Quy mô 2 ha
GeoVietnam triển khai Cọc PCC
 1. Diện tích: 2 ha
  2. Công nghệ xử lý: Cọc PCC
  3. Yêu cầu kỹ thuật:
  + Cọc dài 22,0 m
  + Đường kính 1,2m
      + Chiều dày thành cọc: 0,12 m
      + Tải trọng sử dụng: 3 -7.5 T/m2
      + Lún dư: Nhỏ hơn 10 cm/10 nămMỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG TẠI DỰ ÁN.