Dự án khu Tái đinh cư Thạnh Mỹ Lợi B

Chủ đầu tư Novaland
Nhà thầu thi công GeoVietnam
Quy mô 20 ha
Vị trí dự án Quận 2, Thành phố Hồ Chí MInh
GeoVietnam triển khai Thi công xử lý nền bằng phương pháp bấc thấm + gia tải

DỰ ÁN LIÊN QUAN