Dự án đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bá, đoạn Cái Viềng - Mốc Trắng

Chủ đầu tư Quan quản lý dự án đường thủy, đường bộ Hải Phòng
Nhà thầu thi công GeoVienam
Giá trị thực hiện 35 tỷ đồng
Quy mô Đường cấp 2
Vị trí dự án Đảo Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng