Dự án đường vành Đai 3.5 huyện Hoài Đức, thành Phố Hà Nội

Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức
Nhà thầu thi công Liên Danh GEOVIETNAM- Long Thành - Anh Huy - Hưng Việt UDIC
Giá trị thực hiện 196 tỷ đồng
Quy mô Đường cấp I đô thị, mặt cắt ngang đường rộng 60m
Vị trí dự án Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
GeoVietnam triển khai Thi công xử lý nền đường, kết cấu đường và hạ tầng kỹ thuật.