Dự án Cảng tổng hợp Cái Mép

Chủ đầu tư Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép
Nhà thầu thi công GEOVIETNAM
Giá trị thực hiện 63 tỷ đồng
Quy mô 12ha
Vị trí dự án Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
GeoVietnam triển khai Thiết kế, Thi công xử lý nền bằng phương án hút chân không và cọc Xi măng đất