Sản phẩm - Dịch vụ

 • Xử lý nền bằng Cọc bê tông ống, đường kính lớn đổ tại chỗ, PCC

  Nguyên lý chế tạo: rung và hạ ống vách lõi kép vào nền đến độ sâu thiết kế, đổ bê tông .. ...

  Cung cấp và thi công lắp đặt các Sản phẩm ĐKT

  Cung cấp và thi công lắp đặt các Sản phẩm ...

  Cung cấp, thi công vận hành các thiết bị quan trắc ĐKT

  Cung cấp, thi công lắp đặt, vận hành và tư vấn kỹ thuật cho các thiết bị quan trắc cũng là một trong những lĩnh vực ...

  Xử lý nền bằng phương pháp Hút chân không

  Nguyên lý của phương pháp này là tạo ra một áp suất hút chân không tác động trực tiếp vào khối đất làm giảm áp lực nước lỗ rỗng ...

  • Trang: 1 [2]