Giải pháp - Dịch vụ

Nhà máy Tamada - Khu công nghiệp Đình Vũ

 • THÔNG TIN DỰ ÁN:

  1.     Tổng diện tích xây dựng: 2.4 ha

  2.      Tổng vốn đầu tư: 10 triệu USD.

  3.      Tổng thầu: Zenikata Corporation

  4.      Nhà thầu thi công xử lý nền: GeoVietnam

  5.     Công việc xử lý nền: Bấc thấm gia tải trước (chiều sâu bấc thấm 25m + Bấc thấm ngang, chiều cao đắp 2.8m, thơi gian thi công 7 tháng)

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG  Thi công cắm bấc thấm

  Thi công cắm bấc thấm và trải bấc thấm ngang

  Thi công đắp cát


 • Dịch vụ liên quan

  Nhà máy xử lý khí Cà Mau

  Gói thầu San lấp và Xử lý nền thuộc dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy xử ...

  Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (2x600MW)

  Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc Trung tâm Điện lực Sông Hậu đặt tại ấp Phú Xuân, thị ...