Giải pháp - Dịch vụ

Thiết kế và thi công công trình công nghiệp

  • Geovietnam cung cấp sản phẩm dịch vụ:
    1. Tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kết cấu nhà xưởng, kho bãi,...
    2. Cung cấp và thi công kết cấu khung thép, ... cho các khu công nghiệp, nhà xưởng, xí nghiệp.
    3. Thi công hạ tầng khu công nghiệp: Hạ tầng đường, cấp thoát nước, PCCC,...