Dự án

Nhà máy Luxshare ICT

 • 1. Dự án: Khu công nghiệp Luxshare ICT Viêt Nam
  - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam
  - Địa điểm: Khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang
  - Qui mô: Tổng diện tích 163200 m2, bao gồm 03 nhà xưởng rộng 23800 m2/nhà xưởng, 01 nhà kho 20000m2, khu nhà văn phòng và công nghệ, khu căng tin, hệ thống kỹ thuật,….
  2. Phạm vi công việc:
  - Thiết kế: kết cấu toàn bộ khu, hạ tầng, ME,…
  - Thi công: Thi công toàn bộ 01 nhà xưởng + khu nhà văn phòng, căng tin, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng ngoài nhà, PCCC, chiếu sáng ngoài nhà....
  3. Một số hình ảnh thi công tại dự án:

  Định vị Công trình
  Thi công ép cọc

  Thi công hố móng
  Thi công móng và giằng móng
  Lắp dựng cột bê tông đúc sẵn