Dự án

Nhà máy xử lý khí Cà Mau

 • Thông tin dự án:
  Tổng diện tích xây dựng: 34,6 ha
  Tổng vốn đầu tư: 10.000 tỷ đồng
  Chủ đầu tư: Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP
  Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản Lý Khí Cà Mau
  Liên danh nhà thầu: Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư PACIFIC, Công ty cổ phần Địa kỹ thuật Việt Nam (GeoVietnam);
  Nhà thầu thiết kế và thi công xử lý nền: GeoVietnam
  Thiết kế xử lý nền:
         Xử lý nền bằng phương pháp hút chân không
         Thông tin hạng mục xử lý nền: Tổng diện tích xử lý nền: ̴ 17 ha
         Chiều sâu cắm bấc thấm: 20m, khoảng cách bấc thấm 1.0x1.0 m
         Chiều sâu tường sét: 6m
         Áp suất chân không thiết kế: 70kPa

         Độ lún do xử lý nền: 160cm - 180cm 
  Yêu cầu kỹ thuật:
         Sức chịu tải yêu cầu: 20 kPa     
         Độ cố kết của nền: >95%
         Tổng thời gian thi công gói thầu san lấp và xử lý nền 9 tháng (3 tháng san lấp, 6 tháng thi công xử lý nền)
  Một số hình ảnh thi công  Lễ động thổ


  Thi công tường sét


  Thi công cắm bấc thấm

  Lắp đặt quan trắc

  Lắp đặt ống thoát nước ngang

  Trải vải địa kỹ thuật và màng chân không

  Lắp đặt và vận hành bơm chân không


  Video lễ phát động thi đua trên công trường san lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý khí Cà Mau