Dự án

Nhà máy Tamada - Khu công nghiệp Đình Vũ

 • THÔNG TIN DỰ ÁN:

  1.     Tổng diện tích xây dựng: 2.4 ha

  2.      Tổng vốn đầu tư: 10 triệu USD.

  3.      Tổng thầu: Zenikata Corporation

  4.      Nhà thầu thi công xử lý nền: GeoVietnam

  5.     Công việc xử lý nền: Bấc thấm gia tải trước (chiều sâu bấc thấm 25m + Bấc thấm ngang, chiều cao đắp 2.8m, thơi gian thi công 7 tháng)

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG  Thi công cắm bấc thấm

  Thi công cắm bấc thấm và trải bấc thấm ngang

  Thi công đắp cát