Dự án

Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (2x600MW) • THÔNG TIN HẠNG MỤC XỬ LÝ NỀN
  - Diện tích:
    Nhà máy chính : 15 ha
    Kho than: 10ha
    Sân phân phối và nhà hành chính : 4.6ha
  - Chiều sâu cắm bấc thấm : gần 30m
  - Áp suất chân không thiết kế >70kPa
  Chiều sâu tường sét: 17m
  YÊU CẦU KỸ THUẬT
  Sức chịu tải yêu cầu : 20kPa - 40kPa
  Độ lún dự sau 10 năm: <20cm
  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XỬ LÝ NỀN
  Tổng thời gian gia tải chân không: trong vòng 100 ngày
  Tổng độ lún do xử lý nền: gần 80cm
  Độ cố kết của nền : >95.5%
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG XỬ LÝ NỀN

  Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ thi công.

  Giám đốc Vũ Mạnh Quỳnh tham gia lễ phát động thi đua giai đoạn 1 năm 2014

  Thi công tường sét  Thi công bấc thấm.  Lắp đặt thiết bị quan trắc  Lắp đặt ống thoát nước ngang  Thi công trải vải địa, màng chân không

  Vận hành bơm chân không