Tin tức & sự kiện

Bộ trưởng công thương xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại nhà máy Nhiệt điện Thái bình 2

Ngày đăng: 24/06/2014

Bộ trưởng công thương xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại nhà máy Nhiệt điện Thái bình 2


  • Bộ trưởng công thương xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại nhà máy Nhiệt điện Thái bình 2