Tin tức & sự kiện

Lãnh đạo bộ kế hoạch đầu tư xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp tại công trường depot Hà Đông

Ngày đăng: 24/06/2014  • Lãnh đạo bộ kế hoạch đầu tư xuống thăm và chỉ đạp trực tiếp tại công trường depot Hà Đông