Tin tức & sự kiện

Tham gia lễ phát động thi đua tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày đăng: 15/05/2014

Tham gia lễ phát động thi đua tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
  • Lễ phát động thi đua tại nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2