Tin tức & sự kiện

Lãnh đạo cục đường sắt xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại công trường

Ngày đăng: 15/05/2014

Lãnh đạo cục đường sắt xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại công trường


  • Lãnh đạo cục đường sắt xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại công trường depot Hà Đông