Tin tức & sự kiện

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại công trường

Ngày đăng: 15/05/2014

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại công trường
  • Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại công trường Dự án máy nhiệt điện Thái Bình 2


    Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải xuống thăm và chỉ đạo trực tiếp công việc tại công trường dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội - Cát Linh - Hà Đông