Tầm nhìn - Sứ mệnh - Triết lý kinh doanh

 • TẦM NHÌN
  Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật Việt Nam (GEOVIETNAM) định hướng để trở thành nhà thầu EPC hàng đầu Việt nam và khu vực về tư vấn các giải pháp và thi công xử lý nền móng cho các công trình.


  SỨ MỆNH

  Sứ mệnh của Công ty cổ phần Địa kỹ thuật Việt Nam là nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong kỹ thuật nền - móng nhằm mang lại giải pháp tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế cho các công trình xây dựng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của xã hội.

  TRIẾT LÝ KINH DOANH

  1. Luôn luôn phấn đấu cho sự thịnh vượng của xã hội bằng công nghệ tiên tiến và kỹ thuật cao.
  2. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình thông qua việc luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
  3. Để khách hàng tin tưởng và tăng khả năng cạnh tranh của công ty, Geovietnam luôn thực hiện công việc thông qua kế hoạch kỹ lưỡng, cẩn thận và có lương tâm nghề nghiệp.
  4. Phát huy, nâng cao năng lực của từng nhân viên công ty để tối đa hóa sức mạnh của công ty